U ovom ćete odjeljku pronaći korisne dokumente vezane uz projekt i procesu izlaska iz alternativne skrbi u Europi.

Priručnik o participativnim grupama (CLPG)

EU acquis and policy documents on the rights of the child

Current situation of Care Leavers and needs analysis report

Smjernice za alternativnu skrb o djeci