In questa sezione puoi trovare aggiornamenti sulle iniziative e sugli incontri dei care leavers e altre notizie interessanti.

U petak 15.11.2019., u Maloj kući dječjih prava održali smo stručni skup pod nazivom ...
U utorak 8.1.2019. održan je sastanak predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu i udruge ...